Johansen, R. E. B. (2020 November). Kjønnslemlestelse, Fenomenkunnskap, oppfølging og henvisning for minoritetsrådgivere. Foredrag på Årlig opplæring for minoritetsrådgivere, Oslo.