Topic: Forced migration and refugee health

Opaas, M. (2020). Flyktninger med traumerelaterte plager - En kunnskapsoversikt. In A. O. Berg & K. HoltK. Holt (Red.) Kultur og kontekst i praktisk psykologarbeid (pp. 89-120). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

The Researchers