Martinsen, M. (2020 January). Utprøving av Trinnvis Traumefokusert kognitiv atferdsterapi i kommunen. Foredrag på Fagseminar.