Kiil, M., & Konradsen, I. (2019 May). Gullgravere i Colombia:Fred gjennom helse-helse gjennom fred. Foredrag på Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.

The Researchers