Sandmoe, A. (2019 January). Om eldre kvinner og menns opplevelse av vold, trakassering og trusler og deres kontakt og erfaringer med hjelpeapparat og rettsvesen. Foredrag på JANUARKONFERANSEN 2019 Om vold og seksuelle overgrep, Tromsø.