Sandmoe, A. (2019 March). De nære relasjoner - vold mot eldre. Foredrag på Verdighetskonferansen - kreativt mangfold, Oslo.