Brunes, A. (2019 June). Alvorlige livshendelser, ekskludering og psykisk helse hos blinde og svaksynte: Resultater fra en landsomfattende unders√łkelse. Foredrag p√• Regional samling for NAV Hjelpemiddelsentralen, Oslo.