Skjørten, K. (2019 December). Foreldretvister for lagmannsrettene. Foredrag på Barnelovutvalget, Oslo.