Birkeland, M. S., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2019 October). Vold i oppveksten: Varige spor? Presentasjon av hovedresultater. Foredrag på Fagdag v/Oslo krisesenter, Oslo.

The Researchers