Ziyada, M. M. (2019 June). Sexual scripts and acceptance of healthcare services related to FGC among Somali and Sudanese in Norway. Paper presented at Seminar om økt kunnskap om kjønnslemlestelse- og helsetilbud til utsatte minoritetskvinner, Drammen.