Augusti, E. M. (2018 November). UngdomsÄrene - en tid for utvikling. Sammenhenger mellom hjernens utvikling, tanker og atferd. Foredrag pÄ Utlendingsdirektoratets barnefaglige dag, Oslo.