Skjørten, K. (2014 October). Påstander om vold og overgrep mot barn. Hva legger retten til grunn, og hva er barnets beste. Foredrag på Kurs for medisin, Oslo.