Grøvdal, Y. (2013 March). Klassikere, "føljetonger" eller kvinner som ikke vet sitt eget beste - om "bilder" og kategoriseringer av kvinner som utsettes for vold, og hva det kan føre til. Foredrag på Psych Aid, Psykologisk institutt, UiO.