Implementering – hva er det, og hvordan lykkes med å implementere kunnskapsbaserte metoder, behandlinger eller praksiser?.

Egeland, K. E. M., (2023). Implementering – hva er det, og hvordan lykkes med å implementere kunnskapsbaserte metoder, behandlinger eller praksiser?. .Nasjonal nettverkssamling, Oslo.