Implementering i tjenestene – hvordan gjør vi det? Bruk av implementeringsstrategier for ledelse og klima.

Egeland, K. E. M., Peters, N., (2023). Implementering i tjenestene – hvordan gjør vi det? Bruk av implementeringsstrategier for ledelse og klima. .Pasientsikkerhetskonferansen, Gardermoen.