Kognitiv terapi for PTSD, erfaringer fra implementering i spesialisthelsetjenesten.

Egeland, K. E. M., Bjåstad, J. F., (2023). Kognitiv terapi for PTSD, erfaringer fra implementering i spesialisthelsetjenesten. .Inspirasjonskonferansen, Gardermoen.