Dullum, J. V., (2020). "Omvendt voldsalarm". En evaluering av kontaktforbud med elektkronisk kontroll (straffeloven § 57) i saker om vold i nære relasjoner. .

The Researchers