Smette, I., Stefansen, K., & Dullum, J. V. (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår. Norwegian only. Oslo: Velferdsforskningsinstituttet NOVA. (NOVA Rapport 16).