Buli-Holmberg, J., & Moen, L. H. (2018). Kommunikasjonsferdigheter som fremmer utvikling av positive relasjoner mellom lærer og elever generelt og elever med psykososiale utfordringer. Psykologi i kommunen (PIK), 2018(1), 87-103.

The Researchers