Employees
 

Moen, Linda Holen

Unit: Section for Violence and trauma - children and youths
Telephone: 482 82 877

Projects

Scientific articles and chapters

Buli-Holmberg, J., & Moen, L. H. (2019). Lærers kommunikasjonsferdigheter i utvikling av positive relasjoner med elevene. In M. H. Olsen & R. Mikkelsen (Red.) Relasjonsledelse (pp. 31-50). Cappelen Damm Akademisk.

Buli-Holmberg, J., & Moen, L. H. (2018). Kommunikasjonsferdigheter som fremmer utvikling av positive relasjoner mellom lærer og elever generelt og elever med psykososiale utfordringer. Psykologi i kommunen (PIK), 2018(1), 87-103.

Buli-Holmberg, J., & Moen, L. H. (2016). Lærerens rolle i utvikling av positive relasjoner i klassens læringsfellesskap. In M. H. Olsen (Red.) Relasjoner i pedagogikken. I lys av Baumans teorier. (pp. 171-187). Universitetsforlaget.

Reports

Moen, L. H., Bergman, S., & Øverlien, C. (2018). Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Kartlegging av kunnskap for veien videre [Prevention of domestic violence. Mapping out knowledge for at way forward] Norwegian only. (Rapport 2/2018).

Askeland, I. R., Jensen, M., & Moen, L. H. (2017). Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd – kunnskap og erfaringer fra de nordiske landene og Storbritannia – forslag til landsdekkende struktur [Treatment for children and adolescents with problematic or harmful sexual behavior
– knowledge and experiences from the Nordic countries and Great Britain
– proposals for a national structure
]
Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2017).

Askeland, I. R., Moen, L. H., Nilsen, L. G., Kruse, A. E., Hjemdal, O. K., & Holt, T. (2016). Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. (Rapport 10/2016).

Holt, T., Nilsen, L. G., Moen, L. H., & Askeland, I. R. (2016). Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep: En nasjonal kartleggingsundersøkelse [Norwegian treatment services for children exposed to violence or sexual abuse, children using violence and children with harmful sexual behavior] Norwegian only. (Rapport 6/2016).

Moen, L. H., Askeland, I. R., & Holt, T. (2016). Kartlegging av behandlingstilbudet til: Barn som er utsatt for eller som utøver vold og seksuelle overgrep og voksne som utøver vold. En pilotstudie om behandlingstilbudet i fire norske fylker.

Øverlien, C., & Moen, L. H. (2016). “Takk for at du spør!” En oppfølgingsstudie om kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn blant blivende barnevernspedagoger, grunnskolelærere og førskolelærere [”Thank You for Asking!” a follow-up study on future social workers, teachers and pre-school teachers knowledge of violence and sexual abuse against children.] Norwegian only. (Rapport 3/2016).

Other publications

Moen, L. H., & Øverlien, C. (2023 June). Skolens forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner. Oppsummering fra forskningsfeltet og Ph.D. prosjektplan. Foredrag på Skolsociala nätverkets konferens, Linköpings universitet, Campus Valla i Linköping.

Øverlien, C., & Moen, L. H. (2022 December). Forebygging og håndtering av mobbing, vold og trusler i Osloskolen – relevant forskning. Foredrag på Kultur- og utdanningsutvalgets seminar om Byrådssak 268 av 15.12.2022 – Forebygging og håndtering av mobbing, vold og trusler i Osloskolen, Oslo Rådhus.

Moen, L. H. (2019 December). Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Prinsipper å ta hensyn til i arbeidet med forebyggende tiltak. Foredrag på Konferanse om vold i nære relasjoner, UiT Norges arktiske universitet.

Moen, L. H. (2019). Jegvet.no. .

Moen, L. H. (2017 May). Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd – kunnskap og erfaringer fra de nordiske landene og Storbritannia – forslag til landsdekkende struktur. Foredrag på Barnelegeforeningens vårmøte, Union Scene, Drammen.

Moen, L. H., & Askeland, I. R. (2017 May). Hvor kan barna få hjelp? – eksisterende behandlingstilbud og mulige veier å gå fremover. Foredrag på Barn og unge med skadelig seksuell atferd, Fredrikstad.

Moen, L. H., & Jensen, M.Jensen, M. (2017 June). Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd, og til voksne som utøver seksuell vold. Foredrag på Heldagsseminar om arbeid med seksuelle overgrep, Vika Atrium, Oslo.

Askeland, I. R., & Moen, L. H. (2016 August). Behandlingstilbudet til barn og unge som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep. Foredrag på SaLTo-seminar, Møtesenteret Storgata 51, Oslo.

Askeland, I. R., Nilsen, L. G., & Moen, L. H. (2016 September). Behandlingstilbud til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd i Norge. Foredrag på Nordisk nettverksmøte, København.

Moen, L. H., Askeland, I. R., Holt, T., & Nilsen, L. G. (2016 May). Behandlingstilbudet til barn og unge som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep. Foredrag på Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt, City Conference Centre, Folkets hus, Stockholm.

Moen, L. H., Holthe, M. E. G., Øverlien, C., Hauge, M. I., & Myhre, M. C. (2016 May). Profesjonsutøveres møter med barn og unge utsatt for vold og seksuelle overgrep. Erfaringer og kunnskapsbehov. Foredrag på Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt, Stockholm.

Moen, L. H. (2015). Positive relasjoner mellom lærer og elev: en kvalitativ casestudie om hvordan lærer bygger positive relasjoner til elever, og hvilken betydning lærerens positive relasjoner har for elever generelt og for elever som viser psykososiale vansker spesielt. Universitetet i Oslo. (Master’s thesis).