Employees
Press Photos

Moen, Linda Holen

Doktorgradsstipendiat
 
Telephone: +4748282877

Projects

Academic Articles

Buli-Holmberg, J., & Moen, L. H. (2019). Lærers kommunikasjonsferdigheter i utvikling av positive relasjoner med elevene. In M. H. Olsen & R. Mikkelsen (Red.) Relasjonsledelse (pp. 31-50). Cappelen Damm Akademisk.

Buli-Holmberg, J., & Moen, L. H. (2018). Kommunikasjonsferdigheter som fremmer utvikling av positive relasjoner mellom lærer og elever generelt og elever med psykososiale utfordringer. Psykologi i kommunen (PIK), 2018(1), 87-103.

Buli-Holmberg, J., & Moen, L. H. (2016). Lærerens rolle i utvikling av positive relasjoner i klassens læringsfellesskap. In M. H. Olsen (Red.) Relasjoner i pedagogikken. I lys av Baumans teorier. (pp. 171-187). Universitetsforlaget.

Reports

Moen, L. H., Bergman, S., & Øverlien, C. (2018). Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Kartlegging av kunnskap for veien videre [Prevention of domestic violence. Mapping out knowledge for at way forward] Norwegian only. (Rapport 2/2018). Summary

Askeland, I. R., Jensen, M., & Moen, L. H. (2017). Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd - kunnskap og erfaringer fra de nordiske landene og Storbritannia - forslag til landsdekkende struktur [Treatment for children and adolescents with problematic or harmful sexual behavior - knowledge and experiences from the Nordic countries and Great Britain - proposals for a national structure] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2017). Summary

Moen, L. H., Askeland, I. R., & Holt, T. (2016). Kartlegging av behandlingstilbudet til: Barn som er utsatt for eller som utøver vold og seksuelle overgrep og voksne som utøver vold. En pilotstudie om behandlingstilbudet i fire norske fylker Norwegian only.

Askeland, I. R., Moen, L. H., Nilsen, L. G., Kruse, A. E., Hjemdal, O. K., & Holt, T. (2016). Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold: En nasjonal kartleggingsundersøkelse Norwegian only. (Rapport 10/2016).

Holt, T., Nilsen, L. G., Moen, L. H., & Askeland, I. R. (2016). Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep: En nasjonal kartleggingsundersøkelse [Norwegian treatment services for children exposed to violence or sexual abuse, children using violence and children with harmful sexual behavior] Norwegian only. (Rapport 6/2016). Summary

Øverlien, C., & Moen, L. H. (2016). "Takk for at du spør!" En oppfølgingsstudie om kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn blant blivende barnevernspedagoger, grunnskolelærere og førskolelærere [”Thank You for Asking!” a follow-up study on future social workers, teachers and pre-school teachers knowledge of violence and sexual abuse against children.] Norwegian only. (Rapport 3/2016). Summary

Other publications

Ormhaug, S. M., Augusti, E., Birkeland, M. S., Bræin, M. K., Evang, A., Hafstad, G. S., Hansen, L. S., Jensen, T., Knutsen, M. L., Løken, P. M. H., Michaelsen, K., Moen, L. H., Päivärinne, H. M., Simonsen, A. H., Skar, A. S., Øverland, K., Øverlien, C., (2023). Barn trenger rom til å fortelle. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Ormhaug, S. M., Augusti, E., Birkeland, M. S., Bræin, M. K., Evang, A., Hafstad, G. S., Hansen, L. S., Jensen, T., Knutsen, M. L., Løken, P. M. H., Michaelsen, K., Moen, L. H., Päivärinne, H. M., Simonsen, A. H., Skar, A. S., Øverland, K., Øverlien, C., (2023). Angsten for å snakke med barn om vold og overgrep. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Moen, L. H., (2019). Jegvet.no.

Moen, L. H., Holmberg, J. B., (2015). Positive relasjoner mellom lærer og elev: en kvalitativ casestudie om hvordan lærer bygger positive relasjoner til elever, og hvilken betydning lærerens positive relasjoner har for elever generelt og for elever som viser psykososiale vansker spesielt.

Press Photos