Gythfeldt, K., & Heggen, K. (2013). Hva betyr høgskolene for rekruttering av arbeidskraft til egne regioner. Søkelys på arbeidslivet, 30(3), 235-250.

The Researchers