Employees
Gythfeldt, Knut Press Photos

Gythfeldt, Knut

Senior Research Advisor
Unit: Administration and human resources staff
Telephone: 976 60 220

Scientific articles and chapters

Gythfeldt, K., & Heggen, K. (2013). Hva betyr høgskolene for rekruttering av arbeidskraft til egne regioner. Søkelys på arbeidslivet, 30(3), 235-250.

Reports

Gythfeldt, K. (2012). Nyutdannede ved HiOA. Utdannelsens relevans for jobb. (SPS Arbeidsnotat 2).

Heggen, K., & Gythfeldt, K. (2012). Er høgskolene regionale kvalifiseringsinstitusjoner? Likheter og ulikheter mellom høgskolene på Vestlandet og i hovedstadsregionen. (HiOA rapport 5).

Other publications

Heggen, K., & Gythfeldt, K. (2012). Høyskolene har regional betydning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Press Photos