Employees
Press Photos

Gythfeldt, Knut

Seniorrådgiver
 
Telephone: +4797660220

Academic Articles

Gythfeldt, K., & Heggen, K. (2013). Hva betyr høgskolene for rekruttering av arbeidskraft til egne regioner. Søkelys på arbeidslivet, 30(3), 235-250.

Reports

Heggen, K., & Gythfeldt, K. (2012). Er høgskolene regionale kvalifiseringsinstitusjoner? Likheter og ulikheter mellom høgskolene på Vestlandet og i hovedstadsregionen Norwegian only. (HiOA rapport 5).

Gythfeldt, K. (2012). Nyutdannede ved HiOA. Utdannelsens relevans for jobb Norwegian only. (SPS Arbeidsnotat 2).

Other publications

Heggen, K., & Gythfeldt, K. (2012). Høyskolene har regional betydning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Press Photos