Andersen, A. J. (2009). Det norske seksuelle medborgerskap. In W. Mühleisen & Å. Røthing (Red.) Norske seksualiteter (pp. 121-140). Cappelen Damm Akademisk.

The Researchers