Employees
Andersen, Arnfinn J. Press Photos

Andersen, Arnfinn J.

Head of Section / Researcher II / dr. polit.
Unit: Section for Trauma, catastrophes and forced migration - adults and elderly
Telephone: 470 31 669

Projects

Scientific articles and chapters

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2021). «Basically, I am here to help you»: Police conversation interventions in the prevention of radicalisation and violent extremism as a pastoral technique of power. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK), 108(2), 311-326. doi:10.7146/ntfk.v108i2.128526

Nissen, A., Cauley, P., Saboonchi, F., Andersen, A. J., & Solberg, Ø. (2020). Cohort profile: Resettlement in Uprooted Groups Explored (REFUGE) – A longitudinal study of mental health and integration in adult refugees from Syria resettled in Norway between 2015 and 2017. BMJ Open, 10(7). doi:10.1136/bmjopen-2019-036101

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2019). Bekymring – Hva er det, og hva gjør det? In S. Lid & G. Heierstad (Red.) Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror (pp. 51-67). Gyldendal Akademisk.

Andersen, A. J. (2016). Forhandlinger om faderskab i homoseksuelle mænds liv. In S. B. Nielsen & G. R. Hansen (Red.) Køn, seksualitet og mangfoldighed (pp. 221-244). Samfundslitteratur.

Andersen, A. J. (2015). Making Space for fatherhood in gay men’s lives in Norway. In G. B. Eydal & T. Rostgaard (Eds.) Fatherhood in the Nordic Welfare States (pp. 231-250). Policy Press.

Andersen, A. J. (2013). Intimitetens plass i vennskap og parforhold sett i lys av en romantisk historie. In W. Mühleisen & J. L. Lorentzen (Red.) Å være sammen. Initimitetens nye kulturelle vilkår (pp. 203-219). Akademika forlag.

Andersen, A. J. (2011). Fra heteroromantikk til mangfoldige lystfellesskap: Intimitetens endrede organisering. Tidsskrift for kjønnsforskning, 35(1), 3-17.

Andersen, A. J. (2011). Sexual citizenship in Norway. International Journal of Law, Policy and the Family, 25(1), 120-134. doi:10.1093/lawfam/ebq019

Andersen, A. J. (2010). Menns rom for farskap. Barnets betydning for konstruksjon av farskap blant menn som lever homoseksuelt. Tidsskrift for samfunnsforskning, 51(3), 363-386.

Andersen, A. J. (2009). Det norske seksuelle medborgerskap. In W. Mühleisen & Å. Røthing (Red.) Norske seksualiteter (pp. 121-140). Cappelen Damm Akademisk.

Books and dissertations

Øverland, G., Andersen, A. J., & Førde, K. E. (Eds.) (2018). Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing.

Øverland, G., Andersen, A. J., Førde, K. E., Grødum, K., & Salomonsen, J. (Eds.) (2018). Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing.

Andersen, A. J. (2003). Menn skaper rom for foreldreskap og familie. Farskapets betingelser i en heteronormativ kultur. Trondheim: NTNU. (Dissertation).

Reports

Solberg, Ø., Nissen, A., Cauley, P., & Andersen, A. J. (2020). Mental health and quality of life among refugees from Syria after forced migration to Norway: Main findings from the REFUGE study. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2020).

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2018). Bekymringsarbeidet. Dilemmaer og muligheter i lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge [Concern work. Dilemmas and possibilities in local prevention of radicalization and violent extremism in Norway] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2018).

Grønnerød, J. S., Andersen, A. J., & Hellevik, P. (2016). Radikalisering og psykisk helse – En kunnskapsoppsummering [Radicalization and psychological health – A knowledge review] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2016).

Andersen, A. J. (1988). Homofile og lesbiskes livssituasjon. Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Other publications

Andersen, A. J. (2020 December). Preentasjon av studien Refuge, om syriske flyktningers psykiske helse og livskvalitet etter krig, flukt og bosetting. Foredrag på Syrere i Norge – hva har de i bagasjen? Utfordringer i møte med hjelpeapparatet, Oslo.

Andersen, A. J. (2020 October). Forskning om veteraner og deres familier, presentasjon av et nytt forskningsprosjekt. Foredrag på Nasjonalt fagnettverk for veteraner.

Andersen, A. J. (2018). Ikke legg ned NKVTS. Dagsavisen.

Solberg, Ø., & Andersen, A. J. (2016). La oss ikke glemme psykisk helse. NRK Ytring. doi:https://www.nrk.no/ytring/la-oss-ikke-glemme-psykisk-helse-1.12950948

Bergman, S. H., & Andersen, A. J. (2013 April). Research on Gender-based and Domestic Violence in Norway, with emphasis on NKVTS. Paper presented at Opening Conference, Programme on Domestic and Gender-based Violence, Norwegian Financial Mechanism, Tallinn.

Andersen, A. J. (1995). Homofile og lesbiskes livssituasjon. Norsk Teologisk Tidsskrift(2).

Andersen, A. J. (1987). Coming Out Coming Home. Vennskap som sosial strategi. Universitet i Oslo. (Hovedfagsoppgave, Master’s thesis).

Press Photos