Employees
Andersen, Arnfinn J. Press Photos

Andersen, Arnfinn J.

Researcher II / dr. polit.
Unit: Section for Trauma, catastrophes and forced migration - adults and elderly
Telephone: 470 31 669

Projects

Scientific articles and chapters

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2019). Bekymring – Hva er det, og hva gjør det? In S. Lid & G. Heierstad (Red.) Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror (pp. 51-67). Gyldendal Akademisk.

Andersen, A. J. (2016). Forhandlinger om faderskab i homoseksuelle mænds liv. In S. B. Nielsen & G. R. Hansen (Red.) Køn, seksualitet og mangfoldighed (pp. 221-244). Samfundslitteratur.

Andersen, A. J. (2015). Making Space for fatherhood in gay men’s lives in Norway. In G. B. Eydal & T. Rostgaard (Eds.) Fatherhood in the Nordic Welfare States (pp. 231-250). Policy Press.

Andersen, A. J. (2013). Intimitetens plass i vennskap og parforhold sett i lys av en romantisk historie. In W. Mühleisen & J. L. Lorentzen (Red.) Å være sammen. Initimitetens nye kulturelle vilkår (pp. 203-219). Akademika forlag.

Andersen, A. J. (2011). Fra heteroromantikk til mangfoldige lystfellesskap: Intimitetens endrede organisering. Tidsskrift for kjønnsforskning, 35(1), 3-17.

Andersen, A. J. (2011). Sexual citizenship in Norway. International Journal of Law, Policy and the Family, 25(1), 120-134. doi:10.1093/lawfam/ebq019

Andersen, A. J. (2010). Menns rom for farskap. Barnets betydning for konstruksjon av farskap blant menn som lever homoseksuelt. Tidsskrift for samfunnsforskning, 51(3), 363-386.

Andersen, A. J. (2009). Det norske seksuelle medborgerskap. In W. Mühleisen & Å. Røthing (Red.) Norske seksualiteter (pp. 121-140). Cappelen Damm Akademisk.

Books and dissertations

Øverland, G., Andersen, A. J., & Førde, K. E. (Eds.) (2018). Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing.

Øverland, G., Andersen, A. J., Førde, K. E., Grødum, K., & Salomonsen, J. (Eds.) (2018). Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing.

Andersen, A. J. (2003). Menn skaper rom for foreldreskap og familie. Farskapets betingelser i en heteronormativ kultur. Trondheim: NTNU. (Dissertation).

Reports

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2018). Bekymringsarbeidet. Dilemmaer og muligheter i lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2018).

Grønnerød, J. S., Andersen, A. J., & Hellevik, P. (2016). Radikalisering og psykisk helse – En kunnskapsoppsummering [Radicalization and psychological health – A knowledge review] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2016).

Andersen, A. J. (1988). Homofile og lesbiskes livssituasjon. Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Other publications

Andersen, A. J. (2018). Ikke legg ned NKVTS. Dagsavisen.

Solberg, Ø., & Andersen, A. J. (2016). La oss ikke glemme psykisk helse. NRK Ytring. doi:https://www.nrk.no/ytring/la-oss-ikke-glemme-psykisk-helse-1.12950948

Bergman, S. H., & Andersen, A. J. (2013 April). Research on Gender-based and Domestic Violence in Norway, with emphasis on NKVTS. Paper presented at Opening Conference, Programme on Domestic and Gender-based Violence, Norwegian Financial Mechanism, Tallinn.

Andersen, A. J. (1995). Homofile og lesbiskes livssituasjon. Norsk Teologisk Tidsskrift(2).

Andersen, A. J. (1987). Coming Out Coming Home. Vennskap som sosial strategi. Universitet i Oslo. (Hovedfagsoppgave, Master’s thesis).

Press Photos