Stormyren, S., & Ormhaug, S. M. (2009). Barns reaksjoner på traumatiske opplevelser. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid, 28(2), 3-4.

The Researchers