Myhre, M. (2009). Overgrep mot barn. Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening, 27(4), 72.

The Researchers