Employees
Myhre, Mia Press Photos

Myhre, Mia

Senior Researcher / Paediatrician
Unit: Section for Violence and trauma - children and youths
Telephone: 913 46 552

Areas of Expertise

– child maltreatment

– paediatrics

– epidemiology 

Projects

Show all projects

Scientific articles and chapters

2024

DAHL, H. M., Holthe, I. L., Andelic, N., Løvstad, M., & Myhre, M. C. (2024). Unmet health care needs over the first 2 years after pediatric traumatic brain injury. European journal of paediatric neurology, 49, 73-81. doi:10.1016/j.ejpn.2024.01.002

2023

Augusti, E. M., Myhre, M. C., Wentzel-Larsen, T., & Hafstad, G. S. (2023). Violence and sexual abuse rates before and during the Covid-19 pandemic: A prospective population-based study on Norwegian youth. International Journal of Child Abuse & Neglect, 136. doi:10.1016/j.chiabu.2023.106023

DAHL, H. M., Holthe, I. L., Løvstad, M., Tverdal, C. B., Andelic, N., & Myhre, M. C. (2023). Almost half of children and adolescents had unmet need 6 months after their traumatic brain injury. Acta Paediatrica, 112. doi:10.1111/apa.16693

2022

Sætren, S. S., Augusti, E. M., Myhre, M. C., & Hafstad, G. S. (2022). The regulatory role of affective inhibitory control in somatic symptoms among adolescents exposed to child maltreatment: a population-based study. European Child and Adolescent Psychiatry. doi:10.1007/s00787-022-01988-7

2021

Augusti, E. M., & Myhre, M. C. (2021). The Barriers and Facilitators to Abuse Disclosure and Psychosocial Support Needs in Children and Adolescents Around the Time of Disclosure. Child Care in Practice. doi:10.1080/13575279.2021.1902279

DAHL, H. M., Andelic, N., Løvstad, M., Holthe, I. L., Hestnes, M., Diseth, T. H., & Myhre, M. C. (2021). Epidemiology of traumatic brain injury in children 15 years and younger in South-Eastern Norway in 2015–16. Implications for prevention and follow-up needs. European journal of paediatric neurology, 31, 70-77. doi:10.1016/j.ejpn.2021.02.002

2020

Hafstad, G. S., Sætren, S. S., Sætren, S. S., Myhre, M. C., Bergerud-Wichstrøm, M., & Augusti, E. M. (2020). Cohort profile: Norwegian youth study on child maltreatment (the UEVO study). BMJ Open, 10, 1-10. doi:10.1136/bmjopen-2020-038655

Rueness, J., Augusti, E. M., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., & Myhre, M. C. (2020). Adolescent abuse victims displayed physical health complaints and trauma symptoms during post disclosure interviews. Acta Paediatrica, 109(11), 2409-2415. doi:10.1111/apa.15244

Strøm, I. F., Hjemdal, O. K., Myhre, M., Wentzel-Larsen, T., & Thoresen, S. (2020). The social context of violence: A study of repeated victimization in adolescents and young adults. Journal of Interpersonal Violence, 35(11-12), 2210-2235. doi:10.1177/0886260517696867

2019

Birkeland, M. S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Thoresen, S. (2019). Am I an island? A network analysis exploring aspects of social landscapes after childhood violence. Psychological Trauma. doi:10.1037/tra0000483

Kvarme, L. G., Misvær, N., Valla, L., Myhre, M. C., Holen, S., & Sagatun, Å. (2019). Bullying in School: Importance of and Challenges Involved in Talking to the School Nurse. Journal of School Nursing. doi:10.1177/1059840519846649

Myhre, M. C., Syringen, F., & Augusti, E. M. (2019). Helse hos barn som kommer til Statens Barnehus. In K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (pp. 270-286). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-15

Rueness, J., Myhre, M. C., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Thoresen, S. (2019). Child abuse and physical health: A population-based study on physical health complaints among adolescents and young adults. Scandinavian Journal of Public Health. doi:10.1177/1403494819848581

Rueness, J., Myhre, M. C., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Thoresen, S. (2019). The mediating role of posttraumatic stress reactions in the relationship between child abuse and physical health complaints in adolescence and young adulthood. European Journal of Psychotraumatology, 10(1). doi:10.1080/20008198.2019.1608719

Sagatun, Å., Kvarme, L. G., Misvær, N., Myhre, M. C., Valla, L., & Holen, S. (2019). Evaluating a Web-Based Health-Promoting Dialogue Tool in School Health Services: Feasibility and User Experiences. Journal of School Nursing. doi:10.1177/1059840519879489

Thoresen, S., Myhre, M. C., Rueness, J., & Strøm, I. F. (2019). Helse. In H. F. Aakvaag & I. F. Strøm (Red.) Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen (pp. 72-93). .

2018

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2018). Shame predicts revictimization in victims of childhood violence. A prospective study of a general Norwegian population sample. Psychological Trauma, 11(1), 43-50. doi:10.1037/tra0000373

2017

Strøm, I. F., Hjemdal, O. K., Myhre, M. C., Wentzel-Larsen, T., & Thoresen, S. (2017). The social context of violence: A study of repeated victimization in adolescents and young adults. Journal of Interpersonal Violence, 35(11-12), 2210-2235. doi:10.1177/0886260517696867

2016

Myhre, M. C. (2016). Helsepersonell i møte med barn og unge som har opplevd omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 169-182). Universitetsforlaget.

Thoresen, S., & Myhre, M. C. (2016). Tiden leger ikke alle sår. Vold og traumer i et livsløpsperspektiv. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 150-166). Universitetsforlaget.

2015

Thoresen, S., Myhre, M. C., Wentzel-Larsen, T., Aakvaag, H. F., & Hjemdal, O. K. (2015). Violence against children, later victimisation, and mental health: a cross-sectional study of the general Norwegian population. European Journal of Psychotraumatology, 6, 1-12. doi:10.3402/ejpt.v6.26259

2014

Myhre, M. C. (2014). Små barn i risikosonen. Tidsskrift for Den norske legeforening, 134(15), 1503-1503. doi:10.4045/tidsskr.14.0534

Myhre, M., Dyb, G., Wentzel-Larsen, T., Grøgaard, J., & Thoresen, S. (2014). Maternal childhood abuse predicts externalizing behaviour in toddlers: a prospective cohort study. Scandinavian Journal of Public Health, 42(3), 263-269. doi:10.1177/1403494813510983

2012

Myhre, M., Thoresen, S., Grøgaard, J., & Dyb, G. (2012). Familial factors and child characteristics as predictors of injuries in toddlers: a prospective cohort study. BMJ Open, 2(2). doi:10.1136/bmjopen-2011-000740

2011

Myhre, A. K., & Myhre, M. (2011). Samarbeid med politi og rettsapparatet. In C. Klingenberg, T. Møller, C. V. Nilsen, H. Døllner & T. Rajka (Red.) Generell veileder i pediatri. .

Myhre, M., & Stensland, S. (2011). Alvorlig omsogssvikt. In C. Klingenberg, T. Møller, C. V. Nilsen, H. Døllner & T. Rajka (Red.) Generell veileder i pediatri. .

Myhre, M., Myhre, A. K., & Hodnekvam, K. (2011). barnevern og barnevernsmeldinger. In C. Klingenberg, T. Møller, C. V. Nilsen, H. Døllner & T. Rajka (Red.) Generell veileder i pediatri. .

2009

Myhre, M. (2009). Overgrep mot barn. Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening, 27(4), 72.

2007

Myhre, M. (2007). Traumatic head injury in infants and toddlers. Acta Paediatrica Scandinavica, 1159-1163.

Myhre, M., Grøgaard, J. B., Dyb, G., Sandvik, L., & Nordhov, M. (2007). Traumatic head injury in infants and toddlers. Acta Paediatrica, 96(8), 1159-1163. doi:10.1111/j.1651-2227.2007.00356.x

Books and dissertations

Myhre, M. C. (2014). Infants and Toddlers at risk: Injuries, abuse and behavioural problems. (Dissertation).

Reports

Augusti, E. M., Wentzel-Larsen, T., Myhre, M. C., & Hafstad, G. S. (2022). Barn i kontakt med barnevernet under nedstengingen på grunn av COVID-19 i 2020: Beskrivende analyse av nasjonale registerdata: Delrapport 3 av 3. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2022).

Dyb, G., Glad, K. A., Hafstad, G. S., Holt, T., Myhre, M. C., Skjørten, K., Thoresen, S., Warp, S. K., & Hauge, M. I. (2016). Juridiske, etiske og metodiske problemstillinger ved gjennomføring av omfangsundersøkelser med barn og unge om vold og seksuelle overgrep. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2016).

Holthe, M. E. G., Hauge, M. I., & Myhre, M. C. (2016). Seksuelle overgrep mot barn og unge med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av forekomst og erfaring i hjelpeinstansene [Sexual abuse of children and youth with an immigrant background: Analysis of registry data, prevalence, and professionals’ experience.] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2016).

Myhre, M. C., Borchgrevink, C., & Sommerfeldt, M. B. (2015). Oversikt over rutineguider og kartleggingsverktøy for avdekking av vold i nære relasjoner [Review of guidelines and instruments for disclosing violence in close relationships] Norwegian only.

Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2015). Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer [Violence and rape during childhood: A national interview survey of 16-and 17-year-olds.] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2015).

Borgen, G., Dyb, G., Hafstad, G. S., Jensen, T. K., Langballe, Å., Myhre, M., . . . Øverlien, C. et al. (2011). Seksuelle og fysiske overgrep mot barn og unge. Kunnskapsstatus. Revidert 2011 [Sexual and physical abuse of children and adolescents. A review: Revised 2011. ] Norwegian only.

Myhre, M., Lindboe, A., & Dyb, G. (2010). Oppdager sykehusene barnemishandling? En kartlegging av utredningspraksis [Do hospitals disclose child abuse? An assessment of evaluating practices.] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2010).

Other publications

2023

Haugen, L. E. A., Bergerud-Wichstrøm, M., & Myhre, M. C. (2023). Omsorgssvikt og tannhelse – en oppsummering av forskning og publikasjoner på området samt en beskrivelse av praksis ved barnehus. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Myhre, M. C., & Dale, M. T. G. (2023). Partnervold går på helsa løs. Tidsskrift for Den norske legeforening, 143(16). doi:10.4045/tidsskr.23.0539

2022

Sætren, S. S., Augusti, E. M., Myhre, M. C., & Hafstad, G. S. (2022). Correction to: The regulatory role of affective inhibitory control in somatic symptoms among adolescents exposed to child maltreatment: a population-based study (European Child & Adolescent Psychiatry, (2022), 10.1007/s00787-022-01988-7). European Child and Adolescent Psychiatry. doi:10.1007/s00787-022-02008-4

2019

Birkeland, M. S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Thoresen, S. (2019 September). Associations between aspects of social landscapes after childhood violence. A network analysis. Paper presented at 3rd European Conference on Domestic Violence, Oslo.

Augusti, E. M., & Myhre, M. C. (2019 September). How to help a violence exposed child? A qualitative study of children’s own experiences with disclosing violence and abuse, and subsequent health care. Paper presented at European Conference on Domestic Violence.

Augusti, E. M., Sætren, S. S., Myhre, M. C., Wentzel-Larsen, T., & Hafstad, G. S. (2019 November). Child maltreatment and mental health problems in adolescence; the role of inhibitory control. Paper presented at International Society of Traumatic Stress Studies.

Augusti, E. M., Myhre, M. C., Bergerud-Wichstrøm, M., & Hafstad, G. S. (2019 September). Controlling parenting practices and Norwegian adolescents’ self-reported exposure to domestic violence. Paper presented at European Conference on Domestic Violence.

Stensland, S., & Myhre, M. C. (2019). Barnemishandling og omsorgssvikt. .

Stray-Pedersen, A., Møller, C., de Lange, C., Due-Tønnessen, B. J., Eggesbø, H. B., Grøgaard, J., Haugen, O. H., Mahesparan, R., Hikmat, O., Müller, L. S. O., Mahesparan, R., Ording Muller, L. S., Myhre, A. K., Myhre, M. C., Nedregaard, B., Nordhov, S. M., Rognum, T. O., Rosendahl, K., Vollmer-Sandholm, M. J., Sørbø, T., vollmer-sandholm, m. j., & Aukland, S. M. (2019). Legers rolle ved mistanke om alvorlig barnemishandling. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(2), 126-128. doi:10.4045/tidsskr.18.0922

2018

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., Bergerud-Wichstrøm, M., & Myhre, M. C. (2018 August). Hvordan opplever ungdom å bli spurt om vold og overgrep?Erfaringer fra to pilotundersøkelser i norsk ungdomsskole. Foredrag på Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt, Tórshavn.

Birkeland, M. S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Thoresen, S. (2018 November). Am I an island? A network analysis exploring social landscapes after childhood violence. Paper presented at 34th Annual Meeting: Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations, Washington DC.

Augusti, E. M., Hafstad, G. S., Bergerud-Wichstrøm, M., & Myhre, M. C. (2018 August). Vold, seksuelle overgrep og kognisjon: En pilotstudie av en kognitiv oppgave i et spørreskjemaformat. Foredrag på Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt, Torshavn.

Myhre, M. C., Kvarme, L. G., & Sagatun, Å. (2018 August). Skolehelse.no, et dialogverktøy for helsesøster. Erfaringer med å spørre elever i 8. trinn om vold, seksuelle overgrep og andre belastende livshendelser. Foredrag på The 10th Nordic Conference on Child Abuse and Neglect, Torshavn.

Myhre, M. C., & Lunde, I. (2018). Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. .

Rueness, J., Myhre, M. C., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Thoresen, S. (2018 September). PTSR mediate the relationship between child abuse and physical Health complaints in adolescence and early adulthood. Paper presented at I-AM-PHD (1st Annual PhD meeting), Amsterdam.

Rueness, J., Myhre, M. C., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Thoresen, S. (2018 August). The physical health impact of child abuse: A population survey on physical health complaints among adolescents and young adults. Paper presented at Nordisk Forening for barne- og omsorgssvikt (NFBO), Torshavn.

Sagatun, Å., Kvarme, L. G., Misvær, N., Valla, L., Myhre, M. C., Valdum-Grevbo, K. S., . . . Holen, S. et al. (2018 September). Skolehelse – et verktøy for helsesamtalen med elever på 8 trinn. En pilotstudie. Foredrag på Helsesøsterkongressen 2018, Kristiansand.

Valla, L., Kvarme, L. G., Misvær, N., Myhre, M. C., Sagatun, Å., & Holen, S. (2018 September). Hvordan opplever ungdom å bli spurt om mobbing i ungdomskolen?. Foredrag på Helsesøsterkongressen, Kristiansand.

Øverlien, C., Hafstad, G. S., Myhre, M. C., & Skjørten, K. (2018). Barnevern: Norge mot verden. Dagbladet, 30-31.

2017

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., Bergerud-Wichstrøm, M., & Myhre, M. C. (2017 May). A nationally representative survey of child maltreatment in Norwegain 12-15 year olds. Paper presented at Workshop med professor Karestan Koenen, Harvard, Oslo.

Rueness, J., Myhre, M. C., & Thoresen, S. (2017 June). mishandlet som barn- dårlig somatisk helse som ungdom/ung voksen. Foredrag på Norsk barnelegeforenings vårmøte 2017, Drammen.

Rueness, J., Myhre, M. C., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2017 November). Child abuse and effects of PTSS on somatic Health complaints in adolescents and young adults. Paper presented at ISTSS Annual Meeting 2017, Chicago.

2016

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Stensland, S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2016 November). Social resources and mental health in victims of childhood violence: Social support, social support barriers, shame, other people’s withdrawal,and loneliness. Paper presented at ISTSS Annual Meeting, Dallas.

Strøm, I. F., Hjemdal, O. K., Myhre, M. C., & Thoresen, S. (2016 July). The social context of violence: A longitudinal study of repeated victimization in adolescents and young adults. Paper presented at International Congress of Psychology (ICP), Yokohama.

Moen, L. H., Holthe, M. E. G., Øverlien, C., Hauge, M. I., & Myhre, M. C. (2016 May). Profesjonsutøveres møter med barn og unge utsatt for vold og seksuelle overgrep. Erfaringer og kunnskapsbehov. Foredrag på Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt, Stockholm.

Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2016 August). Violence exposure in childhood and somatic health complaints in early adulthood. Paper presented at XXIst ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect, Calgary.

Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2016 May). Omfang av vold og seksuelle overgrep i barndommen – endring over tid?. Foredrag på 9. Nordiske konferansen mot barnemishandling og omsorgssvikt, Stockholm.

2015

Thoresen, S., & Myhre, M. C. (2015 June). Somatic health complaints in victims of childhood physical, sexual and psychological abuse: A follow-up study. Paper presented at ESTSS Conference 2015, Vilnius.

Myhre, M. C. (2015). Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling. .

Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2015). Vold, overgrep og alkoholbruk – en ond sirkel. Forebygging.no.

2014

Thoresen, S., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2014 August). Shame and guilt in adolescents exposed to violence and sexual abuse. Paper presented at Den 8. nordiske konference om børnemishandling og omsorgssvigt, Nuuk.

Thoresen, S., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2014 November). Shame and guilt in adolescents exposed to violence and sexual abuse. Paper presented at ISTSS Annual Meeting 2014, Miami, Florida.

Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2014 August). Childhood Violence and sexual abuse in Norway – result from a telephone survey. Paper presented at Den 8. nordiske konferansen om barnemishandling og omsorgssvikt, Nuuk.

2013

Myhre, M. C. (2013). Vold, overgrep og omsorgssvikt. In N. Misvær & P. Lagerløv (Red.) Håndbok for helsestasjoner 0 – 5 år (pp. 259-278). Kommuneforlaget AS.

2012

Myhre, M. (2012 January). Traumatic brain injuries in children. Paper presented at “Consensus conference on pediatric trauma”, Odense.

Myhre, M., & Borgen, G. (2012 May). Nettbasert veileder ved mistanke om fysisk barnemishandling. Foredrag på Barnemishandling og omsorgssvikt i et krysskulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer. 7. Nordiske konferanse om barnemishandling og omsorgssvikt, Bergen.

Berntsen, T., Myhre, M., & Dahl, H. (2012). A Comprehensive Follow-Up-Program For Children With Acquired Brain Injury. Brain Injury, 26(4-5), 393.

2010

Myhre, M. C., Dyb, G., & Thoresen, S. (2010 June). Violence, sexual abuse, and depression in mothers of young children: Impact on infant temperament and behavior. Paper presented at 12th World Congress of the World Association for Infant Mental Health, Leipzig.

2009

Myhre, M. C., Dyb, G., & Thoresen, S. (2009 June). Are young children whose mothers have experienced violence or sexual abuse more prone to accidents?. Paper presented at 11th European Conference on Traumatic Stress, Oslo.

2008

Myhre, M. C., Thoresen, S., Grøgaard, J., & Dyb, G. (2008 October). Characteristics of young children with injuries. Paper presented at 2nd Congress of the European Academy of Paediatrics, Nice.

Lindemann, R., Myhre, M. C., Bakken, M., Rustad, C., Fugelseth, D., & Woldseth, B. (2008). Et nyfødt barn med hyperventilasjon. Tidsskrift for Den norske legeforening, 128(13-14), 1535-1536.

Press Photos