Topic: Violence and abuse

Schou, L., Dyb, G., & Thoresen, S. (2009). Elever i ungdomsskolen i Oslo. Vold og overgrep. In S. Mossige & G. Dyb (Red.) Voldsutsatte barn og unge i Oslo. Forekomst og innsatsområder for forebygging (pp. 17-48). .

The Researchers