Helseth, H., & Sletteland, A. (2018). "Det jeg skulle sagt" - hÄndbok mot seksuell trakassering [] Norwegian only. Forlaget Manifest AS.

The Researchers