Employees
Helseth, Hannah Press Photos

Helseth, Hannah

Senior Researcher, PhD
Unit: Section for Violence and trauma - children and youths
Telephone: 410 63 607

Projects

Scientific articles and chapters

Helseth, H., & Bjørnholt, M. (2023). Ordinær møter ekstraordinær: Voldsutsattes forståelser, mestringsstrategier og frigjøring fra voldelige partnere [Ordinary meets extraordinary: Victims’ understandings, coping strategies and liberation from abusive partners] Norwegian only. Tidsskrift for samfunnsforskning, 64(3), 187-205. doi:10.18261/tfs.64.3.1

Kruse, A. E., Helseth, H., & Korkmaz, S. (2023). Callous Lovers and Frightening Victims: How emotional contradictions affect young people’s navigation of sexually abusive relationships. Nordic Journal of Criminology, 24(1), 1-20. doi:10.18261/njc.24.1.6

Kruse, A. E., Helseth, H., & Korkmaz, S. (2023). Callous Lovers and Frightening Victims: How emotional contradictions affect young people’s navigation of sexually abusive relationships. Nordic Journal of Criminology, 24(1). doi:10.18261/njc.24.1.6

Bergman, S., Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2021). Krisesentre i Norge og Covid-19. Tidsskrift for velferdsforskning, 24(2), 1-14. doi:10.18261/issn.2464-3076-2021-02-04

Bergman, S., Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2021). Norwegian Shelters for Victims of Domestic Violence in the COVID-19 Pandemic – Navigating the New Normal. Journal of Family Violence. doi:10.1007/s10896-021-00273-6

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). «Jeg ville jo si nei» – seksuell vold i parforhold. In K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (pp. 86-104). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-05

Helseth, H. (2018). When the personal is always political: Norwegian muslims’ arguments for women’s rights. Social Inclusion, 6(4), 59-66. doi:10.17645/si.v6i4.1518

Helseth, H. (2018). Å føle i offentligheten – en diskusjon av Nancy Frasers offentlighetsidealer :. Tidsskrift for kjønnsforskning, 42(3), 184-195. doi:10.18261/issn.1891-1781-2018-03-04

Helseth, H. (2015). Nancy Fraser og norsk flerkulturell feministisk debatt. Agora, 33(2-3), 62-84.

Helseth, H. (2012). Kvinner, klassekamp og følelser. Agora(4), 33-44.

Helseth, H.Bredal, A. (2011). Ryktets makt – gruppeintervju med ungdom i Norge. In Introduksjon til temaet sosial kontroll, i Trine Lynggard (red) Likestilling og minoritetsungdom i Norden med fokus på sosial kontroll. .

Books and dissertations

Helseth, H., & Sletteland, A. (2021). Sig fra! Håndbok om seksuelle krenkelser. .

Helseth, H., & Sletteland, A. (2018). “Det jeg skulle sagt” – håndbok mot seksuell trakassering. Forlaget Manifest AS.

Helseth, H. (2017). Fornuft og følelser – muslimers argumenter for kvinners rettigheter i medieoffentilgheten fra 2000 til 2012. (Dissertation).

Helseth, H. (2017). Fornuft og følelser – muslimers argumenter for kvinners rettigheter i norsk medieoffentlig fra 2000 til 2012. (Dissertation).

Reports

Hellevik, P., Kruse, A. E., Dullum, J. V., Frøyland, L. R., Skar, A. M. S., Andersen, L. C., Helseth, H., Frafjord, O. S. G., Haugen, L. E. A., & Øverlien, C. (2023). Digitale seksuelle overgrep mot barn og unge – gjerningspersoner og fornærmede. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2023).

Bergman, S., Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i oppmykningsfasen av pandemien (notat).

Bergman, S., Bjørnholt, M., Helseth, H., Kruse, A. E., Øverlien, C., & Vold, M. (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i april 2020 (notat).

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt [Intimate partner violence – gender, gender equality and power] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2019).

Helseth, H. (2007). Kunnskapsstatus om kjønnsrelatert mobbing.

Other publications

2022

Helseth, H. (2022 October). Seksuell vold i unges nære relasjoner. Foredrag på Fagdag for verdighet -.

2021

Helseth, H. (2021 March). Voldsbilet under korona – en advarsel, en hypotese og en foreløpig konklusjon. Foredrag på Krise som forstørrelseglass? Likestillingskonsekvenser av koronapandmien.

Helseth, H., Kruse, A. E., & Korkmaz, S. (2021 September). Narratives about sexual perpetrators – how do young victims of sexual violence in intimate relationships describe their offender?. Paper presented at European Conference on Domestic Violence (ECDV), Ljubljana.

Helseth, H., & Svendsen, S. H. B. (2021). Hvitheten i rommet. Klassekampen.

2020

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2020). Nå er mange sperret inne med en voldelig partner. Forskning.

Helseth, H. (2020). Bak ordene. Nytt Norsk Tidsskrift, 37(3).

Helseth, H. (2020). Etter krisen. Nytt Norsk Tidsskrift, 37(2).

Helseth, H. (2020). Før smitten legger seg. Nytt Norsk Tidsskrift, 37(4).

Helseth, H. (2020). Tvil og tillit. Nytt Norsk Tidsskrift, 37(1).

2019

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019 December). Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt. Foredrag på Avskaffelse av vold mot kvinner-konferansen.

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019 May). A typology of sexual violence from intimate partners. Paper presented at Border Regimes, Territorial Discourses and Feminist Politics, Reykjavík.

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019 October). Sexual violence in private and public contexts. Paper presented at Gender Studies 2019.

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019 September). Sexual violence as part of intimate partner violence: developing concepts and theory. Paper presented at 3rd European Conference on Domestic Violence, Oslo.

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Kvinner er mest utsatt for vold i parforhold. Forskersonen.no.

Helseth, H. (2019). Hva vi nå vet. Nytt Norsk Tidsskrift, 36(3).

Helseth, H. (2019). Kunnskapens lys og fremtidens mørke. Nytt Norsk Tidsskrift, 36(2).

Helseth, H. (2019). Liberale dilemma og økonomisk makt. Nytt Norsk Tidsskrift, 36(1).

Helseth, H. (2019). Å leve sammen. Nytt Norsk Tidsskrift, 36(4).

2018

Helseth, H. (2018 January). Avkledd mannsmakt og offentlig skittentøysvask, innlegg på seminar om Metoo. Foredrag på Fritt Ord og Institutt for samfunnsforsknings Metoo seminar.

Helseth, H. (2018). De lange kjønnslinjer, anmeldelse av Dag Østerbergs “Hva Helmer skulle sagt til Nora”. Klassekampens Bokmagasin.

Helseth, H. (2018). En talerstol av offer, spalte i Morgenbladet. Morgenbladet.

Helseth, H. (2018). Vitenskap og fellesskap. Nytt Norsk Tidsskrift, 35(3-4).

Sletteland, A., & Helseth, H. (2018). Avblås kjønnskrigen. Klassekampen.

Sletteland, A., & Helseth, H. (2018). Gode råd til deg som vil lykkes på sjekkearenaen etter #metoo. Dagbladet.

Sletteland, A., & Helseth, H. (2018). Hvorfor trakasserer folk. Manifest tidsskrift.

Aarseth, H., Orning, S. E. S., & Helseth, H. (2018). Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3. Tidsskrift for kjønnsforskning(3), 1-3.

2017

Helseth, H. (2017 August). “The dilemma of violated feelings”, innlegg på konferanse. Paper presented at Age, Ambiguty and Agency, Oslo.

Helseth, H. (2017 May). “Feminism after Hilary”, Nancy Fraser i samtale. Paper presented at Samtale med Nancy Fraser på Litteraturhuset.

Helseth, H. (2017). Skamløst søsterskap, anmeldelse av Skamløs. Klassekampens Bokmagasin.

Helseth, H. (2017). Spekulativt og plagierende, anmeldelse av Wenche Fuglehaugs “Et svik – om æresdrap i Norge”. Klassekampens Bokmagasin.

2015

Helseth, H. (2015 April). When the personal always is political, paperpresentasjon. Paper presented at Reflections on Social change: Metamorphosis or Transformation.

Helseth, H. (2015). Ensom Kjærlighet, anmeldelse av Lena Andersons “Uten personlig ansvar”. Klassekampen.

2014

Helseth, H. (2014 December). Debatt om universialisme, paneldeltakelse. Foredrag på Universialismedebatt på Litteraturhuset.

Helseth, H. (2014 December). Glamorama and Muslima – mirroring gender subjectivity. Paper presented at “Comparative studies of women in public life – theoretical and methodological challenges”,, Tunis, Tunisa.

Helseth, H. (2014 May). Mobbing, seksuell trakassering eller rasisme – hva skal vi kalle det?. Foredrag på Seksualisering, trakassering og kultur for likestilling.

Helseth, H. (2014 May). Muslims in their own words, konferansebidrag. Paper presented at Gendered paradoxes of the arab spring, Universitet i Oslo.

Helseth, H. (2014). Eksemplets makt, anmeldelse av “Da det personlig er politisk – den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet (red. Hilde Danielsen). Klassekampen.

Helseth, H. (2014). Krigens fødsel. Vinduet(4).

2013

Helseth, H. (2013). Søstra mi, teaterstykke på Riksteateret. .

Helseth, H. (2013). Jentefesten, anmeldelse av Sheila Hetis “How should a person be?”. Klassekampens Bokmagasin.

Helseth, H. (2013). Nyliberal feminisme, anmeldelse av Nancy Frasers “Fortunes of feminism”. Klassekampens Bokmagasin.

2010

Helseth, H. (2010). H-ordet – ryktet som begrenser jenter. NIKK magasin(1).

2005

Helseth, H. (2005). “Ingen jenter på skolen her er horer” – en studie av forebyggende arbeid mot seksuell trakassering. (Master’s thesis).

Press Photos