Topic: Violence and abuse

Bjørnholt, M., Bergman, S., & Grøvdal, Y. (2021). Vold og seksuelle overgrep blant urfolk – utvalgte internasjonale perspektiver Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2021).

The Researchers