Employees
Bergman, Solveig Press Photos

Bergman, Solveig

Senior Researcher / Dr.Soc.Sc.
Unit: Section for Violence and trauma - adults and elderly
Telephone: 994 69 632

Projects

Scientific articles and chapters

Bergman, S., Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2021). Krisesentre i Norge og Covid-19. Tidsskrift for velferdsforskning, 24(2), 1-14. doi:10.18261/issn.2464-3076-2021-02-04

Bergman, S., Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2021). Norwegian Shelters for Victims of Domestic Violence in the COVID-19 Pandemic – Navigating the New Normal. Journal of Family Violence. doi:10.1007/s10896-021-00273-6

Bergman, S. H., Rantalaiho, M., Haskova, H., Pulkrabkova, K., Valiente, C., & Uhde, Z. (2012). Remaking Social Citizenship in Multicultural Europe: Women’s Movements’ Agency in Child-Care Politics and Policies. In B. Halsaa, S. Roseneil & S. Sümer (Eds.) Remaking Citizenship in Multicultural Europe: Women’s Movements, Gender and Diversity (pp. 94-118). Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137272157_5

Reports

Jahnsen, S. Ø., Kårtveit, B., Lundeberg, I. R., Sivertsen, K., Bergman, S., Sandmoe, A., Selvik, S., & Øverlien, C. (2022). Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen. NORCE Norwegian Research Centre.

Neupane, S. P., Fjelli, N., Bekkevold-Jernberg, I., Larsen, K. S., Kruse, A. E., Bergman, S., Thoresen, S., & Mehlum, L. (2022). Selvmordsproblematikk blant utsatte for og utøvere av vold og overgrep: En systematisk gjennomgang av oversiktsartikler. Oslo: N/A.

Bjørnholt, M., Bergman, S., & Grøvdal, Y. (2021). Vold og seksuelle overgrep blant urfolk – utvalgte internasjonale perspektiver. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2021).

Sandmoe, A., Ruud, N. S., & Bergman, S. (2021). Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Oslo: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Bergman, S., Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i oppmykningsfasen av pandemien (notat).

Bergman, S., Bjørnholt, M., Helseth, H., Kruse, A. E., Øverlien, C., & Vold, M. (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i april 2020 (notat).

Moen, L. H., Bergman, S., & Øverlien, C. (2018). Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Kartlegging av kunnskap for veien videre [Prevention of domestic violence. Mapping out knowledge for at way forward] Norwegian only. (Rapport 2/2018).

Øverli, I. T., Bergman, S. H., & Finstad, A. K. (2017). «Om du tør å spørre, tør folk å svare»: Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn. (Rapport 2/2017).

Kruse, A. E., & Bergman, S. H. (2014). «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…»: En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn [Mothers’ use of physical force against children – context, circumstances and comprehension] Norwegian only. (Rapport 4/2014).

Korsvik, T. R., Bergman, S. H., & Rantalaiho, M. (2009). Research on political actions and claims by women’s movements and other NGOs in childcare and parental leave issues in Norway and Finland since the 1960s.

Other publications

Bergman, S., Jahnsen, S. Ø., Lundeberg, I. R., Kårtveit, B., Sandmoe, A., Selvik, S., Sivertsen, K., & Øverlien, C. (2022). Oppsummering og anbefalinger. In Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen (pp. 131-141). NORCE Norwegian Research Centre.

Jahnsen, S. Ø., Kårtveit, B., Lundeberg, I. R., Sandmoe, A., Selvik, S., Bergman, S., Sivertsen, K., . . . Øverlien, C. et al. (2022). Data og Metode. In Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen (pp. 25-34). NORCE Norwegian Research Centre.

Jahnsen, S. Ø., Kårtveit, B., Sivertsen, K., Bergman, S., Selvik, S., Sandmoe, A., Lundeberg, I. R., . . . Øverlien, C. et al. (2022). Begrepsavklaring og tidligere forskning. In Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen (pp. 17-24). NORCE Norwegian Research Centre.

Jahnsen, S. Ø., Sandmoe, A., Kårtveit, B., Lundeberg, I. R., Sivertsen, K., Bergman, S., Selvik, S., & Øverlien, C. (2022). Kommunenes organisering og forankring av krisesentertjenester. In Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen (pp. 111-129). NORCE Norwegian Research Centre.

Sandmoe, A., & Bergman, S. (2022). Begrepsavklaringer – Vold og overgrep mot eldre og av eldre: Avrop 6. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Selvik, S., Jahnsen, S. Ø., Øverlien, C., Kårtveit, B., Lundeberg, I. R., Sivertsen, K., Bergman, S., & Sandmoe, A. (2022). Brukerstudie barn: Voldsutsattes erfaringer og behov i møte med hjelpeapparatet. In Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen (pp. 35-57). NORCE Norwegian Research Centre.

Sandmoe, A., & Bergman, S. (2021 June). Presentasjon av studien: Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Foredrag på Lanseringsseminar av rapport, webinar.

Øverli, I. T., & Bergman, S. (2019). Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i samiske samfunn. In O. G. Lillevik, J. S. Salamonsen & I. Nordhaug (Red.) Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse (pp. 143-165). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Bergman, S. (2018 November). Prevention of Domestic Violence and Protection of Victims of Domestic Violence – work of state institutions and the practice of NGOs in Norway. Paper presented at Domestic Violence as a form of discrimination against women, St. Petersburg.

Bergman, S. (2018 November). Prevention of Domestic Violence and Protection of Victims of Domestic Violence – work of state institutions and the practice of NGOs in Norway. Paper presented at Forelesning på Higher School of Economics, St. Petersburg.

Bergman, S. (2018 November). Voldsforebyggende arbeid – prinsipper, kriterier og kunnskap. Foredrag på Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2018, Oslo.

Bergman, S. (2018 November). Våld mot kvinnor och familjevåld: Vad gör myndigheter och civilsamhället? Vad kan vi lära oss av varandra i Norden?. Paper presented at Seminar i tilknytning til FN:s internasjonale dag om vold mot kvinner, Jakobstad.

Bergman, S. H. (2016 May). Violent women and mothers – A Challenge for feminist Research. Paper presented at First International Interdisciplinary Conference: Women and men facing everyday challenges: Work and life demands and challenges in the context of gender, Lodz.

Bergman, S. H., & Mørch, A. B. (2016 May). Impact of activities reducig gender-based violence and improving the quality of services for victims of domestic violence: NKVTS’ Collaboration With Estonian partners. Paper presented at Final Conference: Impact of Norway Grants and bilateral relations tackling gender-based violence in Estonis, Tallinn.

Kruse, A. E., & Bergman, S. H. (2014 November). Frokostseminar: Lansering av rapporten «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…». NKVTS-rapport nr. 4/2014. Foredrag på Rapportlansering – frokostseminar, Oslo.

Bergman, S. H. (2013 November). Bergman, Solveig: ‘Violence against Women as an Issue of Public Policy in Norway’. Paper presented at International Day for the Elimination of Violence against Women, Bratislava.

Bergman, S. H., & Andersen, A. J. (2013 April). Research on Gender-based and Domestic Violence in Norway, with emphasis on NKVTS. Paper presented at Opening Conference, Programme on Domestic and Gender-based Violence, Norwegian Financial Mechanism, Tallinn.

Halsaa, B., & Bergman, S. H. (2008 July). New challenges concerning design and methodology – challenges for ‘white’ and ‘majority’ researchers. Paper presented at New Research Agendas on Gender and Policy in the European Union, Madrid.

Press Photos