Employees
Press Photos

Bergman, Solveig Helena

Forsker II
 
Telephone: +4799469632

Projects

Show all projects

Academic Articles

Bergman, S., Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2021). Krisesentre i Norge og Covid-19. Tidsskrift for velferdsforskning, 24(2), 1-14. doi:10.18261/issn.2464-3076-2021-02-04

Bergman, S., Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2021). Norwegian Shelters for Victims of Domestic Violence in the COVID-19 Pandemic – Navigating the New Normal. Journal of Family Violence. doi:10.1007/s10896-021-00273-6

Bergman, S. H., Rantalaiho, M., Haskova, H., Pulkrabkova, K., Valiente, C., & Uhde, Z. (2012). Remaking Social Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movements' Agency in Child-Care Politics and Policies. In B. Halsaa, S. Roseneil & S. Sümer (Eds.) Remaking Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movements, Gender and Diversity (pp. 94-118). Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137272157_5

Reports

Očenášová, Z., Bergman, S., (2024). Shelters and intimate partner and domestic violence support services: Arenas for help, interventions, and empowermet?: Joint report from Norway and Slovakia

Jahnsen, S. Ø., Kårtveit, B., Lundeberg, I. R., Sivertsen, K., Bergman, S., Sandmoe, A., Selvik, S., & Øverlien, C. (2022). Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen Norwegian only. NORCE Norwegian Research Centre.

Neupane, S. P., Fjelli, N., Bekkevold-Jernberg, I., Larsen, K. S., Kruse, A. E., Bergman, S., Thoresen, S., & Mehlum, L. (2022). Selvmordsproblematikk blant utsatte for og utøvere av vold og overgrep: En systematisk gjennomgang av oversiktsartikler Norwegian only. Oslo: N/A.

Sandmoe, A., Ruud, N. S., & Bergman, S. (2021). Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner Norwegian only. Oslo: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Bjørnholt, M., Bergman, S., & Grøvdal, Y. (2021). Vold og seksuelle overgrep blant urfolk – utvalgte internasjonale perspektiver Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2021).

Bergman, S., Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i oppmykningsfasen av pandemien (notat) Norwegian only.

Bergman, S., Bjørnholt, M., Helseth, H., Kruse, A. E., Øverlien, C., & Vold, M. (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i april 2020 (notat) Norwegian only.

Moen, L. H., Bergman, S., & Øverlien, C. (2018). Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Kartlegging av kunnskap for veien videre [Prevention of domestic violence. Mapping out knowledge for at way forward] Norwegian only. (Rapport 2/2018). Summary

Øverli, I. T., Bergman, S. H., & Finstad, A. K. (2017). «Om du tør å spørre, tør folk å svare»: Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn . (Rapport 2/2017).

Kruse, A. E., & Bergman, S. H. (2014). «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…»: En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn [Mothers' use of physical force against children - context, circumstances and comprehension] Norwegian only. (Rapport 4/2014). Summary

Korsvik, T. R., Bergman, S. H., & Rantalaiho, M. (2009). Research on political actions and claims by women’s movements and other NGOs in childcare and parental leave issues in Norway and Finland since the 1960s.

Other publications

Bergman, S., Jahnsen, S. Ø., Kårtveit, B., Sandmoe, A., Selvik, S., Sivertsen, K., Øverlien, C., (2022). Oppsummering og anbefalinger.

Jahnsen, S. Ø., Kårtveit, B., Sivertsen, K., Bergman, S., Selvik, S., Lundeberg, I. R., (2022). Begrepsavklaring og tidligere forskning .

Øverli, I. T., & Bergman, S. (2019). Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i samiske samfunn. In O. G. Lillevik, J. S. Salamonsen & I. Nordhaug (Red.) Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse (pp. 143-165). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Press Photos