Skyberg, L. F. (2019). Prinsippet om fri bevisbedømmelse i et komparativt rettshistorisk og psykologisk perspektiv. Tidsskrift for strafferett, 19(3), 237-257. doi:10.18261/issn.0809-9537-2019-03-01