Martinsen, M. (2019). Kropp, identitet og doping. In H. J. W. Weihe (Red.) Doping, avhengighet, forfengelighet og ytelse (pp. 197-215). Cappelen Damm Akademisk.