Topic: Disasters, terror and stress management

Langballe, Å., Nilsen, L. G., & Schultz, J. H. (2019). Å skape mening i det meningsløse. Ungdoms erfaringer fra deltakelse i egne rettsprosesser. In G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (pp. 125-140). Gyldendal Akademisk.

The Researchers