Førde, K. E. (2018). «’Dette ble min eneste mulighet’. Skandinaviske homofile menns valg av kommersiell surrogati i India». Tidsskrift for kjønnsforskning(2). doi:10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-03