Østby, L. G., & Stefansen, K. (2017). Nettverkets betydning etter seksuelle overgrep. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 14(3), 210-220. doi:10.18261/issn.1504-3010-2017-03-02