Topic: Violence and abuse

Schultz, J. H., & Langballe, Å. (2016). Læringssamtalen - læreren som ressurs for traumatiserte elever. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 220-236). Universitetsforlaget.