Bjørnholt, M. (2015). Refleksjoner over bunadfenomenet – en posttradisjonell norsk praksis under press. In M. Vårdal (Red.) Bærekraft i bunadnæringen (pp. 11-21). .