Skyberg, L. F. (2014). Det sterke kjønn : muntlighetsprinsippets betydning for straffeloven av 1902. In S. Flaatten & G. Heivoll (Red.) Straff, lov, historie: historiske perspektiver på straffeloven av 1902 (pp. 220-270). Akademisk Forlag.