Skjørten, K. (2014). Betydningen av etnisitet og kultur i foreldretvister om bosted og samvær. In A. Hellum & J. Köhler-Olsen (Red.) Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv (pp. 173-193). Gyldendal Juridisk.