Hoftvedt, B. O., Steenfeldt-Foss, O., Thorleifsson, E., Varvin, S., & Stoltenberg, C. (2013). 20 års menneskerettighetsarbeid. Tidsskrift for Den norske legeforening, 133(14), 1469-1471. doi:10.4045/tidsskr.12.1438