Stefansen, K. (2012). Små barns livsverdener : klassespesifikke erfaringsrom. Nordisk Barnehageforskning, 5(8), 1-13.