Ă˜verlien, C. (2012). Krisesentre som intervensjonsarena for barn som har opplevd vold i hjemmet. Tidsskriftet Norges Barnevern, 89(1-2), 70-85.