Bjørnholt, M. (2011). Et bærekraftig pengesystem. In V. R. Synnevåg & R. E. Solheim (Red.) Framtidsfrø - spirer til en bedre verden. .