Myhre, M., Myhre, A. K., & Hodnekvam, K. (2011). barnevern og barnevernsmeldinger. In C. Klingenberg, T. Møller, C. V. Nilsen, H. Døllner & T. Rajka (Red.) Generell veileder i pediatri. .

The Researchers