Myhre, A. K., & Myhre, M. (2011). Samarbeid med politi og rettsapparatet. In C. Klingenberg, T. Møller, C. V. Nilsen, H. Døllner & T. Rajka (Red.) Generell veileder i pediatri. .

The Researchers