Langballe, Å. (2011). Avdekking av vold og overgrep mot barn. Samtalen med barnet. Barn i Norge.