Stefansen, K., & Blaasvær, N. (2010). Barndommen som klasseerfaring. Omsorg og oppdragelse i arbeiderklassefamilier. In K. Dahlgren & J. Ljunggren (Red.) Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget.