Hauge, M. I. (2010). Når far ikke lenger er riset bak speilet? Grensesetting og foreldreskap i en omskiftelig tid. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 47(12), 1119-1123.